Ugrás a fő tartalomra

精选博文

Hattori "Démon" Hanzō története

Az agymosás kínai művészete

Az imént olvastam Robert B. Cialdini: Influence - The Psychology of Persuasion cimű könyvében egy érdekes fejezetet, melyben a következetesség elvéről van szó, azaz hogy milyen erősen tartunk ki döntéseink illetve elmondottjaink mellett. Pszichológia kutatások alapján ha az ember állást foglal egy bizonyos dologgal kapcsolatban - akkor ezen elv alapján - nagy valószinűséggel akkor is kitart mellette, ha bebizonyosodik a tévedése. Mindezt többek között egy érdekes kinai példával igazolja a szerző.
A koreai háborúban (1950-1953) számos amerikai katona találta magát kinai fogolytáborokban. Az már a kezdetektől fogva világos volt, hogy a kommunista kinai vezetés gyökeresen eltérő mód kezeli a foglyokat, mint Észak-Koreai szövetségese, mely utóbbi szigorú megtorlások és büntetések útján vélte hatalma biztositását, valamint a fogva tartottak betörését. A kinaiak egy egészen más, és sokkal hatékonyabb módszert válaszottak.

Tudatosan mellőzve a brutalitást, fizikai fenyitéseket egy szofisztikált pszichológia manipulációt alkalmaztak, amit az "elnézés rendszerének" (宽恕制度) tituláltak. 

A háborút követően a hadifogságból hazatérő katonákat amerikai pszichológusok vették tüzetes vizsgálat alá, ugyanis a kinai program számos aspektusa meglepő tanulságokat hozot: példának okáért a kinaiak mértékekkel hatékonyabban vették rá az amerikai foglyokat, hogy egymás ellen köpjenek és informáicókat szolgáltattasanak ki, mint ahogyan azt az amerikainak sikerült a saját hadifoglyaikkal. 

Többek között - ennél az oknál fogva is - sikeres szökés a kinai fogolytáborokból szinte nem volt, lévén a kiszabadulást fontolgató terveket hamarosan kiszivárogtatták az őröknek. Ha mégis sor került egy szökésre - Dr. Edgar Schein, a háborús kinai átnevelőprogram amerikai kutatásának vezetőjének jelentésében - a kinai őrök általában gyorsan elkapták a szökevényt, egyszerűen azzal, hogy egy fejadagnyi rizst ajánlottak fel a nyomravezetőnek. A vizsgálatok szerint csaknem minden kinai fogságba került amerikai katona valamilyen úton-módon, de kollaborált a fogvatartókkal.

A kinai börtöntáborok átnevelési programjának kutatása felderitette, hogy a kinai manipuláció nagymértékben épitett a következetesség elvére, hogy számukra kedvező irányba befolyásolja a foglyok gondolkodását. Az elsődlegesen probléma persze az volt, hogy mégis hogyan vegyék bármilyen szintű együttműködésre is az ellenséges amerikai foglyokat. Ezek a katonák ugyanis úgy voltak kiképezve, hogy nevükön, rangjukon esetleg azonositó számukon kivül semmilyen információt ne szolgáltaassanak ki az ellenséges erőknek. Brutális kinzások hiányában pedig mégis hogyan lehetett ezeket az emberek rávenni arra, hogy katonai információkat szolgáltassanak ki, egymás ellen köpjenek, avagy nyilvánosan itéljek el saját hazájukat? A kinai módszer elve rém egyszerű volt: kis lépésekben, fokozatosan megdolgozva az embereket. 
Példának okáért, rendszeresen kötelezték a foglyokat, hogy enyhén Amerika-ellenes, avagy enyhén a kommunista Kina mellett állást foglaló kijelentéseket tegyenek, úgymint "Az Amerikai Egyesült Államok nem tökéletes", vagy "egy kommunista országban a munkanélküléség nem jelent problémát". 

Amint az ehhez hasonló, kollektivan elmondott, látszólag ártalmatlan kijelentések mintegy elfogadottak lettek a rabok között, a következő lépcsőfokra vezették a gondolatmenetet: ha egy rab a vallatónak beleegyezett abba, hogy Amerika nem tökéletes, akkor arra lett kérve, hogy magyarázza el miért érzi igy. Miután kifejtette véleményét, esetenként egy "Amerikával kapcsolatos problémák" lajstrom elkészitésére kérték - hangsúlyozzan nem fenyegetés útján - amit alá is irattak velük. Később pedig arra utasitották, hogy olvassa fel a saját maga irt listát rabtársainak egy csoportos együttlét során - végül is ez az, amiben ő maga is hisz. Megint később arra kérték a rabokat, hogy foglalják esszébe ezt a listát mélységében kifejtve az Amerikával kapcsolatos problémákat. 
Félreértés ne essék, természetesen ennyire jól azért nem éltek az amcsi foglyok Kinában - ez pusztán massziv háborús propaganda

Aztán az ehhez hasonló esszék tartalmát a szerző nevével együtt Amerikai-ellenes propaganda rádión keresztül nem pusztán az adott börtöntáborban, de észak-koreai fogolytáboroknak valamint a Dél-Koreában tartózkodó amerikai erőknek is eljuttatták. Hirtelen ezen esszék szerzője az ellenséggel kollaboráns megitélés alá került, hiszen segitséget nyújtott fogvatartóinak. Mindazonáltal, tudatában annak hogy erős fenyegetés vagy kényszerités nélkül irták meg mindazt, ami az esszéjükben szerepelt, pusztán a következesség elve alapján sem tudták meghazudtolni magukat: az ember saját személyes és interperszonális nyomás következtében igy vagy úgy, de kellő lojalitással kitart elmondottjai mellett, másképp nem érzi magát következetesnek. Ezáltal pedig, gyakran további, és súlyosabb mértékű ellenséggel való összejátszást eredményező cselekményeinek elkövetői lettek.
Korabeli kinai propaganda plakát
Dr. Schein vizsgálatai szerint a rabok túlynomó többsége valamilyen módon látszólag olyan ártalmat cselekmények sorát követte el, amit a kinaiak tudatosan saját előnyükre forditottak. Ez pedig felettéb hatásossá vált vallatások során - legyen szó akár önkritika gyakoraltatásáról, bűnök bevallásról vagy éppen információ kiszolgáltatásáról. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy e kinai manipulációs technikának az elsődleges célna azonban nem is az információszerzés, ellenben maga az átnevelés volt: az egyén önmagáról, a politikai rendszerekről, saját országuk háborúban betöltött szerepről illetőleg a kommunizmusról alkotott képének átformálása keretében. 

Dr. Henry Segal a hadifogságból hazatért katonák neuropszichológia vizsgálait irányitó orvos jelentése kimutatta, hogy a kinai hadifogságból hazatért amerikaik háborúval kapcsolatos nézetei gyökeresen megváltoztak: a katonák többsége meggyőződéssel vélte, hogy az USA biológiai és vegyi fegyvereket alkalmazott a háborúban, illetőleg hogy saját hazájuk volt az agresszor és a háború kezdményezője. Hasonlóképp, a politikai nézetük is megváltozott: bár továbbra is ellenszenvvel viseltettek a kinai kommunizmussal szemben, ám elismerték, hogy "a KKP (Kinai Kommunista Párt) mégiscsak jó munkát végzett és jó kézben tartja az országot". Mások megjegyezték, hogy "a kommunizmus bár nem működne Amerikában, Ázsiának talán a legjobb választás". Ergo pont ahogy kinai fogvatartóik szerették volna.

A kinaiak felismerték, hogy amiben az ember valójában hisz, az nem pusztán a szavaiból de tetteiből fakad. Mindenekelőtt az egyén magatartása árul el legtöbbet, nézeteiről és értékrendjéről. Az elmondott gondolatok tettlegességbe ültetésének legegyszerűbb módszere mint emlitettük az volt, hogy le is irják e gondolatokat. Par exemple bizonyos témákat illetően kérdéseket irattak le velük, majd egy kinai szemszögből kedvező választ. Aki ezt megtagadta, azzal csak szövegeket másoltattak, ami nem tűnt veszélyesnek semmilyen szempontból. 

A kinaik viszont tudták, hogy az irás útján nagymértékben növelhetik az egyén elkötelezettségét: egyrészről, a szöveg leirása a tettlegesség bizonyitéka lett - ha valaki leirt egy pro-Kinával kapcsolatos gondolatsort, még ha nem is értett vele egyet, nem tagadhatta meg magának, hogy saját kezével leirta azt. És itt nem arról van szó, hogy később, másoknak nem tagadhatta le: szimplán saját maga számára nem volt fellebbezés - hiszen nem csak szóbeli fordulat volt, ezáltal ha nem is tudatosan, de ilyen apró lépésekkel is közelebb került ahhoz, hogy átformálja a magáról alkotott képet. 

Ezt felismerve ezernyi különböző módon el tudták érni, hogy saját érdekeinek megfelelő nézetek szócsövének használják a fogva tartott katonákat. Például, tudvalevőleg a rabok nagyon is szerették volna családjukkal tudatni, hogy még életben vannak. Ugyanakkor azzal is tisztában voltak,  hogy a fogolytábor kinai cenzorain csak néhány levél mehetett keresztül, ezért annak érdekében, hogy e leveleket vizsgáló kinaik szemében minél kedvezőbb elbirálásban részesüljenek, néhány rab békekötés melletti, vagy éppen kommunizmussal szimpatizáló gondolatokat is beleirt szeretteiknek szánt soraikba. A kinaiak persze szivélyesen kooperáltak ebben, miként pontosan azon dolgoztak, hogy efféle gondolatok magvait hintsék és terjesszék Amerikában anélkül, hogy bármily nemű erőszakot alkalmaztak volna.

Hasonló elgondolás vezérelte a politikai esszéiró versenyeket a fogolytáborokban, melyeknek nyereménye egy szál cigi vagy egy szem gyümölcs volt pusztán, viszont nagy érdeklődést generált. S bár általában a nyertes műveket a kommunizmussal szimpatizáló beadványok közül választották ki, de szándékosan nem minden esetben: el akarták kerülni annak látszatát, hogy csak a kinai érdekeket szolgáló művek nyerhetnek, igy alkalomadtán Amerika mellett állást foglaló, de a kinai nézeteket nem elitélő beadványok is dijat érdemelhettek. E taktika bevált, hiszen a rabok felismerték, hogy úgy is nyerhetnek, ha nem tagadják meg saját országukat, mi több annak érdekében irnak, mindehhez pediglen elég volt az is, ha nem részesitik megvetésben a kinai kommunista rendszert. A legtöbb esetben azonban ez érdekes módon a kommunizmussal szembeni elfogadásban nagyon is előnyös szerepet játszott. 

A háborút követően számos amerikai nagyvállalat, mint a Procter & Gamble, General Foods, etc. alkalmazta ugyanezt a kinai technikát saját vásárlóik befolyásolására: e cégek által kiirt, 25-50-100 szavas jutalompályázatok arról szóltak, hogy bizonyos saját termékeikkel kapcsolatban a pályázó pár sorban megfogalmazta, hogy "azért szeretem a ... [terméket] mert...", és a beküldők között óriási nyeremények sorsoltak ki. Sok esetben a pályázás nem is volt vásárláshoz kötött, bárki elküdhette és nyerhetett vele. És mégis, ezen cégek képesek voltak hatalmas felajánlásokat tenni a sikeres kiválaszottaknak.

A mögöttes cél ugyanis éppen az volt, mint a kinai kommunisták rabok számára kiirt politikai esszéiró pályázatában. Mindkét esetben annak érdekében kampányoltak, hogy a lehető legtöbb ember irjon valami pozitivat az adott termékkel vagy eszmével kapcsolatban. S mig Amerikában e termék talán egy körömlakk-lemosó volt, Kinában maga a kommunizmus. Az egyén mozgositásának módszere azonban ugyanaz volt. 

Egyébiránt pedig, ha idáig nem tudok volna, maga az "agymosás" kifejezésünk eredetileg a kinai xǐnǎo (洗脑) összetétel angol tükörfoditásából, vagyis a brain wash-ból származik. Most már talán értjük is, hogy miért.

Kapcsolódó bejegyzések:A KKP vezetőinek nemes cselekedeteiről - egy doboz zsepi nélkül neki se kezdjünk!

Cheongsam, kaolin, nankeen - kínai jövevényszavak

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Japán folklór vol. 7 - Baku, az álomfaló

A soron következő japán folklór epizód különös entitása, melyet megvizsgálunk nem más mint a baku (獏 / 貘), mely természetfölötti lény elsődleges tevékenysége az álmok, pontosabban a lidércálmok felfalása. A legenda szerint mikor az istenségek úgy nagyjából végeztek az állatok teremtésével, kimaradt némi massza, amiből összegyúrták a bakut, ami, nos, külsején is visszatükröződik. A korabeli ábrázolások alapján - igaz, erősen stilizáltan - bár némiképp emlékeztet a tapírra, a mai japán nyelvben pediglen baku kanjija (獏, kínaiban ) egyszerre vonatkozik az álomevő entitásra, illetve a tapír (Tapiridae) állatani elnevezése is. (És ezzel nincs egyedül, hisz gondoljunk csak a kirinre (麒麟), mely a mai japánban egyszerre jelent zsiráfot, valamint vonatkozik a kínai kiméra-szerű csodás patás állatra is, mely a közkedvelt sörünk címerén is szerepel.) Na de visszatérve a bakura, melynek alakja is a kínai folklórban gyökerezik, egyes nézetek szerint első említése a A hegyek és tengerek könyvében

ギャル文字

Nagy érdeklődéssel szoktam követni a különböző kínai online neológusok alapvetően cukiságban fogant nyelvtorzításait, vagy nyelvújításait, ahogy tetszik. Persze nem pusztán a kínaiban működik a dolog, nem is kell messzire menni, a japán gyaru közösség is megalkotta a maga sajátos online nyelvezetét (gyaru-moji, ギャル文字, vagy viccesebb elnevezésben 下手文字 - "béna írásjegyek) , mely a Taiwanból eredeztethető marslakónyelv példáját követi: a fiatal városi lánykák a 2000-es évek elejétől kezdődően, majd valahol 2005-ben a népszerűsége tetőfokán egyes kana karakterek helyett azokhoz hasonló, de nem egyező írásjegyeket/különböző egyéb karaktereket/más ábécékből kölcsönzött betűket, etc. használtak előszeretettel gondolataik esetlegesen hosszú műkörömmel való levéséséhez; így kerülhet a megszokott hiragana/katakana karakterek helyére man'yōgana, kínaiírásjegyek, cirill betűk, stb. Pár példa: 

禾ム→ 私
ネ申 → 神
木木 → 林
才(よчoぅ → おはよう / ぉレ£∋ぅ⊇〃±〃レヽма£→ おはようございます→ jó reggelt
尓o ヶ 毛 ω → ポケモン →…

A japán vonatokról

"Japánban a vonatok olyan elbaszottul fejlettek, hogy hangsebességgel közlekednek és androidok irányítják őket, soha a büdös életbe nem késnek. Optimusz fővezérben tótágast áll a genitális szerelem a japán csodát szemlélve: hejj de high-tech vagy bébi" - hallhatjuk a Blikk tudósítóját Tokióból. 
Köztudottan sok van, mi csodálatos, ezek egyike pediglen az a bizonyos japán vonat. Amiről bizonyára a fentebbi fantazmagóriáink vannak, s mi több furtonfurt visszaöklendezi magát a toposz, hogy a japán közlekedési miniszter lemond, ha egy percet késik a vonat, et cetera.

Nos, amire te gondolsz, az nagy valószínűséggel a shinkansen, ami valóban egy módfelett előrehaladott jószág, azonban a japán fővárosban élve a napi ingázásban aligha találkozni vele. Közlekedni vele pedig, még annyira se. A magam részéről két vonalat használok a mindennapi közlekedésben, a Den-en-toshit (田園都市線) s a Yamanotét (山の手線), így pusztán e kettőről van tapasztalatom, ám elöljáróban annyit, hogy felejtsük el…

七夕节- 牛郎织女

Qī​xī​jié (七夕节), a "hetek éjjele" Kína (valamint Japán [Tanabata 七夕], Korea, Vietnam) legromantikusabb napja, mondhatni a "kelet-ázsiai Valentin nap"[olykor pusztán kínai Valentin napként nevezik, de mivel más kultúrákban is éppúgy fontos, kár lenne kisajátítani] a kínai kalendárium hetedik holdhónapjának hetedik napjára esik(mely idén augusztus 6-a), mikor az Altair és a Vega csillag a legmagasabban van az égen, melyhez egy több variánsban ismert szerelmi történet köthető:

történt, hogy a fiatal marhapásztor - Niú Láng (牛郎) szemet vetett a gyönyörűséges szövőlányra -Zhī Nǚ-re (织女), az Ég úrnőjének hetedik leányára, aki kiszökött a szúette Égből a Földre kikapcsolódás képen, és botor módon rögvest meg is házasodott Niú Láng-gal az Égi úrnő tudta, s beleegyezése nélkül. Hatalmas boldogságban, és meghitt harmóniában éltek, két gyerkőc is született, ám Xī Wáng Mŭ (西王母) ("Nyugati anyakirályné") rájött, hogy a tündérleány (és halhatatlan) Zhī Nǚ a halandó Niú…

サムライ言葉

"Szamuráj-go" (サムライ語), régies kifejezésformák a japánban, a tofugu blogról, némileg kiegészítve azt. 
ありがとう → かたじけない [忝い / 辱い] → köszönöm. Az írásjegyek megszégyenülést, sérelmet jelentenek, ezzel a terminussal korábban azt fejezték ki, hogy a rendkívüli előny miatt, amit kaptunk, szégyelljük magunkat, és meg vagyunk sértve, mivelhogy nem vagyunk méltóak a kapott jó cselekedetre (s elismerjük szégyenünket (恥  [はじ]) az on - 恩 (おん) kapása miatt. Ergo egy feudális harctéren a szamuráj, akit sértetlenül engedtek el a hatóságok, azt is mondhatta: かたじけない, ami kb. azt jelentette, hogy: "megszégyenültem, hogy elfogadom ezt az ont; nem helyénvaló, hogy ilyen megalázkodó helyzetbe kerüljek; sajnálom; alázatosan köszönöm". 
~でござる 「ある」「いる」 「です」の尊敬語 → aru, iru, desu tiszteleti formában/archaizáló formában 
mellékneveknél a しい végződés しゅう-ra változik régies formában, s csak a ございます forma követheti: 
楽しゅうございます → vidám 美しゅうございます → szép, gyönyörű 寂しゅうございます → magányos  悲しゅうございます → sz…